You are here

CENTROHEM doo

Mesto: 
Address: 
Vuka Karadžića bb.
Brendovi: 

Centrohem d.o.o. preduzeće za proizvodnju hemikalija osnovano je 1989 godine. Liderska pozicija u proizvodnji laboratorijskih hemikalija u Srbiji izgrađena je na temelju stalnog razvoja proizvodnog programa, koji se danas sastoji od skoro 600 hemikalija i preko 1800 proizvoda.
U našem radu usredsređeni smo na hemikalije visokog stepena čistoće za primenu u istraživanju i razvoju, kao i u industriji. Centrohem d.o.o. proizvodi, pakuje i distribuira hemikalije u skladu sa zahtevima ISO 9001: 2000. U našim aktivnostima, stalno usaglašavanim sa zakonskom regulativom i preporukama EU, primenjujemo tehnološka rešenja koja ne ugrožavaju životnu sredinu.