You are here

Pelcer doo

Mesto: 

PeLCer doo Subotica je mlado preduzeće, nastalo prema potrebama tržišta, za pružanje usluga u oblasti automatizacije, regulacije i upravljanja u Industriji. Svoje usluge nudimo kako proizvodnim preduzećima tako i drugim uslužnim preduzećima. Naš glavni cilj je zauzimanje pozicije na tržištu u oblasti elektro inžinjeringa na polju industrijske automatizacije.

Orjentisani smo na sledeće usluge:

* programiranje PLC uređaja
* izrada HMI aplikacija i SCADA sistema
* inžinjering i izrada automatskih sistema
* izrada i crtanje električnih šema, tehničke dokumentacije
* puštanje u rad automatskih sistema,linija, mašina, (novih i polovnih)
* rekonstrukcija i automatizacija starih sistema
* SEE Electrical programska oprema

Zastupljeni smo u sledećim oblastima:

* prehrambena industrija (food & beverage)
* industrija nameštaja, drvna industrija
* proizvodnja ambalaže za pakovanje (converting industry, printing)
* proizvodnja papira (pulp and paper)
* linijska i masovna proizvodnja uopšte
* procesna industrija (nivo, koncentracije, temperature, vlažnost...)

Misija
Naša misija se manifestuje u sagledavanju klijentovih potreba te stručnog i adekvatnog odgovora na njih. Ovo postižemo korišćenjem najsavremenijih tehničkih rešenja. Obavljanje posla za zaposlene predstavlja stručnu i ličnu satisfakciju.
Našu konkurentnost temeljimo na dugoročnom i kuntinuiranom organizacionom i ličnom usavršavanju i edukaciji.