You are here

EUSEC - Securitas

Mesto: 

EU-SEC HOLDING International Securiti Services grupe funkcionišu u sedam zemalja: Mađarska, Rumunija, Ukrajina, Srbija, Slovačka, Hrvatska, Nemačka.

Naše usluge su u skladu sa lokalnim zakonima, kao Evropska unija, i u skladu sa profesionalnim standardima.

Jedinstveni poslovni system je za većinu naših korisnika novina. Fizičko obezbeđenje je čak i jedinstveno za korisnike!

Za korisnike naših usluga obezbeđujemo više besplatnih usluga, koje u tim preduzećima dovode do bolje radne discipline i dovode do rasta imovine preduzeća.

Poslovna filozofija:
U saradnji sa našim klijentima, što je optimalno, složenije, prilagođavamo rešenja za bezbednost, koja na zahteve naših kupaca i njihovih poslovnih procesa donose trajno rešenje i služe maksimalno.

up
28 users have voted.