You are here

GRAFOPRODUKT

Mesto: 
Brendovi: 

GrafoProdukt je osnovan 1985. godine, kao pionir u domenu grafičke pripreme za štampu pod imenom AOP Kompjuter studio. Sa tehnološkim promenama, kao i promenama na tržištu, proširivala se i delatnost preduzeća, koje je u međuvremenu preraslo u štampariju, sa celokupnim zaokruženim tehnološkim procesom od dizajna, pripreme za štampu, preko procesa štampe, dorade do finalnog proizvoda.

Zahvaljujući savremenoj opremi u stanju je da pruži kvalitetne usluge kao i da odgovori na specifične zahteve što takođe predstavlja prednost na sve zahtevnijem tržištu.