You are here

Univerzitet UNION NIKOLA TESLA

Mesto: 
Address: 
Cara Dušana 62 - 64
Tel: 
011/2180-271
Fax: 
011/2180-013
Brendovi: 

Univerzitet Union - Nikola Tesla ima korene na Univerzitetu Union. Među osnivačima Univerziteta Union nalaze se tri fakulteta Univerziteta Union - Nikola Tesla: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za menadžment nekretnina, a kasnije se priključuje i Viša škola za ekološki inženjering. Na samim počecima univerziteta Union uz navedene fakultete bili su još i Fakultet za industrijski menadžment i Fakultet za dizajn. Osnivačkim fakultetima su se kasnije priključili još neki fakulteti koji su prihvaćeni kao punopravni članovi, što su oni u kasnijem periodu iskoristili za kreiranje nove politike rada na Univerzitetu. Sa tom politikom nije se složio i većinski osnivač koji je u demokratskoj proceduri postao manjina i marta meseca 2010. godine Senat Univerziteta Union doneo je odluku da se iz nastavnog rada isključe Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za menadžment nekretnina. Za Višu školu za ekološki inženjering Senat univerziteta Union nije smatrao da je ikada i bila član Univerziteta.

Kao odgovor na ovakvo ponašanje većine na Univerzitetu Union, njegov osnivač - Kompanija Graditelj inženjering - donosi odluku da se pristupi osnivanju novog Univerziteta pod nazivom Union - Nikola Tesla, sa ciljem da zaštiti interese studenata koji su započeli studije na isključenim fakultetima. Komisiji za akreditaciju predat je zahtev za akreditaciju novog Univerziteta. Komisija je ćutala više od godinu dana i stalno predlagala da se potraži rešenje unutar Univerziteta Union i tražila dodatna tumačenja od Ministarstva prosvete. Kako rešenje nije moglo da se pronađe , a u međuvremenu su usvojene izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju koje su pooštrile akreditaciju, u smislu da na svakom od navedenih fakulteta treba da bude zaposleno minimum po 20 nastavnika, od Komisije se tražio predlog za rešenje nastalog problema. Komisija nije uvažila činjenicu da je postupak akreditacija započet po starom Zakonu, zato je u maju 2011. godine iznet usmeni stav predsednika Komisije da se Univerzitet Union-Nikola Tesla može akreditovati samo kao Integrisani. Posle ovog usmenog stava nastavnici su pristupili pripremi dokumentacije. Osnivač Integrisanog Univerziteta je Fakultet za graditeljski menadžment.

U istoriju Integrisanog univerziteta mora se upisati i da je, zbog sporog ponašanja većine na Univerzitetu Union, nasledio pitanje nerešenog statusa diploma za oko 200 studenata, te je zbog toga rešavanje ovog problema postao njegov prvi zadatak.