You are here

ANTA doo

Mesto: 
Address: 
Donja Vrežina,ul.Crnogorska 6.
Brendovi: 
Kategorije: 

ANTA doo - Niš se bavi elektrohemijskom obradom aluminijuma (drugi naziv postupka je ELOKSIRANJE aluminijuma). Ukratko, to je skup operacija hemijske i elektrohemijske obrade sirovog aluminijuma koje podrazumevaju odmašćivanje delova od aluminijuma koji su predodredjeni eloksiranju, čiji je zadatak uklanjanje svih nečistoća sa površine kako organske tako i neorganske prirode. Druga faza je sam proces eloksiranja. To je anodni proces, znači predmet koji se obradjuje, je u rastvoru anoda, i uz pomoć jednosmerne struje uz obezbedjenje mnogih tehnoloških parametara, se kontrolisano oksidiše. Debljina dobijenog oksidnog sloja se kreće od 6-20 mikrometara, zavisno od namene upotrebljivosti predmeta i tačno je definisana odredjenim standardima i propisima koji su vezani za oblast primene eloksiranog aluminijuma. Taj oksid može u sledećoj fazi da se elektrohemijski boji u rastvorima koji sadrže soli nekog metala. Boja i nijansa obojenja se takodje kokntroliše mnogim parametrima.

Sam oksidni sloj može da bude sjajan (primenljiv za enterjer), klasičan (primenljiv u gradjevinarstvu), sa velikom tvrdoćom ( za pneumatiku), i spektralno-selektivan ( sa primenom u solarnoj tehnici).