You are here

ENERGOMONT d.o.o.

ENERGOMONT d.o.o. je kompanija koja se bavi održavanjem elektroenergetskih postrojenja i merenjem parametara električne mreže.
- Vrši remont energetskih transformatora i elektroenergetskih postrojenja.
- Proizvodi elemente automatike i upravljanja u procesnoj industriji.
- Proizvodi namenske merne uređaje u elektroenergetici.
- Projektuje el. instalacije u procesnoj industriji

Remont i servis energetskih transformatora

Radionička popravka energetskih transformatora
> Otklanjanje mehaničkih i električnih neispravnosti
> Funkcionalno ispitivanje energetskih transformatora
Premotavanje energetskih transformatora
> Premotavanje primarnih i sekundarnih namotaja
> Prerada odnosa transformacije
Sušenje namotaja transformatora i filtriranje transformatorskog ulja
> Vakumsko sušenje namotaja
> Poboljšavanje dielektrične čvrstoće izolacinog ulja
Popravka energetske rasklopne opreme
> Popravka na licu mesta u elektroenergetskim objektima
> Popravka u radionici
Projektovanje i izrada ispitnih uređaja za ispitivanje električnih mašina
> Projektovanje i izrada uređaja za visokonaponsko ispitivanje namotaja električnih obrtnih mašina