You are here

GRAM d.o.o.

Mesto: 
Brendovi: 

Preduzeće GRAM d.o.o. bavi se sledećim uslugama:

- Povezivanje proizvodnih kompanija sa kompanijama iz sveta radi izvoza robe
- Prevoz robe
- Izrada web prezentacija u html, php, asp, mysq, access, flash.
- Konfigurisanje: http, ftp, mail, file servera na linux-u.
-Projektovanje i izrada poslovnih aplikacija, programa za poslovanje preduzeća, radnji, ustanova i sl.

- Reciklažom iskorišćenog: IZO-PROPIL ALKOHOLA

- Preduzeće raspolaže sa destilatorom i peći za žarenje do 400 ºC.