You are here

čišćenje suvim ledom

Displaying 1 - 4 of 4

MLAZMATIK d.o.o.

Mesto: 
Address: 
Maršala Tita 1/B
Tel: 
013/602-110
Fax: 
013/602-270
Slike: 

,,,,,,,,,,,,

Brendovi: 
Karcher,FALCH,ICE TECH,KRANZLE,MOOG,FRANK
Kategorije: 
mašine za pranje i čišćenje
mašinsko čišćenje
peskarenje stakla
mašinsko čišćenje svih površina
peskarenje fasada
peskarenje
mašine za čišćenje
peskiranje suvim ledom
usisivači
uvoz mašina za čišćenje
prodaja mašina za čišćenje
servis mašina za čišćenje
industrijski usisivači
sistemi za čišćenje
pranje i čišćenje
čišćenje suvim ledom
profesionalne mašine za čišćenje
usisivači i hidrousisivači
disk mašine
mašine za poliranje
mašine za metenje
industrijske mašine za čišćenje
mašinsko pranje i čišćenje
čišćenje velikim pritiskom
čistači visokim pritiskom hladnom vodom
čistači visokim pritiskom toplom vodom
sanacija betona
vodeno peskiranje pritiskom
oprema za autoperionice
mašine za autoperionice
šamponi za autoperionice
usisivači
Karcher

KARCHER proizvodi uređaje:


KGVH - EKO company

Mesto: 
Address: 
Ljutice Bogdana 1a
Brendovi: 
Kategorije: 
čiščenje
peskiranje suvim ledom
čišćenje ventilacionih sistema
čišćenje suvim ledom
dezinfekcija klima sistema

business : Specijalizovano preduzeće za čišćenje ventilacionih i klima sistema i čišćenja suvim ledom
keywords : klimatizacija, ventilacije, suvi led, čišćenje, održavanje, filteri

EZO GRUPA

Mesto: 
Address: 
Banjički venac 22
Tel: 
062/246-114
Web: 
Brendovi: 
Kategorije: 
upravljanje komunalnim otpadom
upravljanje čvrstom otpadom
mehaničko čišćenje procesne opreme
hemijsko čišćenje procesne opreme
odlaganje medicinskog otpada
čišćenje cisterni
hemijsko čišćenje industrijskih kotlova
čišćenje cisterni od mazuta i nafte
industrijsko čišćenje
usluge hemijskog čišćenja
čišćenje suvim ledom
profesionalno čišćenje

EZO grupa svoju delatnost bazira na čišćenjima u procesnoj industriji i
zbrinjavanju industrijskog otpada na ekološko prihvatljiv način:

• Čišćenje rezervoara, separatora i benzinskih stanica
od nafte i naftnih derivata
• Čišćenje rezervoara u prehrambenoj, farmaceutskoj i
hemijskoj industriji od kiselinskih naslaga i
neorganskih materija
• Čišćenje kotlova, kondezatora, hladnjaka, izmenjivača,
filtera, mešalica, peći, isparivača, autoklava,
ciklona, kolona, rashladnih tornjeva, reaktora,

CSS doo

Mesto: 
Address: 
Maršala Tita bb
Brendovi: 
Kategorije: 
mašinsko čišćenje
hemijsko čišćenje podova
čišćenje ventilacionih sistema
hemijsko čišćenje industrijskih kotlova
industrijsko čišćenje
čišćenje suvim ledom
profesionalno čišćenje

Bavimo se specijalnim čišćenjima u industriji.

Prateći razvoj novih tehnologija u oblasti specijalnih čišćenja CSS je prihvatio novu tehnologiju – čišćenje suvim ledom (CO2 u čvrstom stanju). Suvi led je ugljen dioksid (CO2) u čvrstom stanju. Tehnologija se aplicira čišćenjem bez abrazije predmeta, bez upotrebe vode, bez hemikalija – deterdženata, stoga je ekološki veoma prihvatljivo i praktično.

Čestice suvog leda, radijalno ubrzane, odgvarajuće mase i gustine, ekspanzijom u dodiru čiste sve površine i zalaze u svaku i najmanju rupicu.

Subscribe to čišćenje suvim ledom