You are here

deratizacija

Displaying 1 - 12 of 12

DDD Promet

Sanitacija Beograd

Mesto: 
Address: 
Surčinska 21 k
Tel: 
011/22-60-629
Fax: 
011/31-75-074
Kategorije: 
dezinfekcija
deratizacija
dezinsekcija
sanitarna zaštita
Higijenska i sanitarna zaštita
dezinfekcijske usluge

USLUGE SANITARNO-EKOLOŠKE ZAŠTITE, DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA OBJEKATA

Veterinarski Zavod

Mesto: 
Tel: 
024/624-100
Brendovi: 
Kategorije: 
Stočna hrana
dezinfekcija
hrana za kućne ljubimce
deratizacija
dezinsekcija
dezinfekcijska sredstva
Sredstva za dezinfekciju
farmaceutska kompanija
dopunske smeše
farmaceutska laboratorija
Dezinficijensi
Koncentrovane smeše
Gotove smeše
Veterinarski zavod
farmaceutska oprema
farmaceutska industrija
gel za dezinfekciju
Stočna hrana
proizvodnja deratizacijskih lepila
sredstva za dezinfekciju ruku
fitofarmaceutski preparati
hrana za ribe
ostale smeše

Veterinarski zavod.

Veterinarski zavod Suboticaa.d. je na području Srbije jedan od vodećih proizvođača: hrane za životinje, biofarmaceutskih preparata, kao i preparata za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Tome doprinosi dobra organizacija, jasno definisani vizija, misija i ciljevi, kao i jasan strateški dugoročni plan sa precizno određenim nosiocima zadataka i odgovornosti unutar svakog proizvodnog segmenta. Naš zadatak jeste da uspešnim poslovanjem doprinosimo dobrobiti akcionara, zaposlenih i društvene zajednice


Vizija

Miva doo

Mesto: 
Address: 
Lazara Vojnovića 94 A
Slike: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,

Brendovi: 
Kategorije: 
dezinfekcija
deratizacija
dezinsekcija
dezinfekcijska sredstva
Sredstva za dezinfekciju
higijenska sredstva
dezinfekcija u prehrambenoj industriji
dezinfekcijske usluge
higijenske usluge
suzbijanje korova
suzbijanje komaraca
fumigacija
higijena
suzbijanje glodara

MIVA je osnovana 22.10.1992. godine. Sedište firme je u Indiji, Lazara Vojnovica 94a.

Danas je MIVA potpuno tehnicki opremljena, što podrazumeva posedovanje kompletne opreme za izvodenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i suzbijanja korova.

VISAN d.o.o.

Mesto: 
Brendovi: 
Kategorije: 
dezinfekcija
deratizacija
Insekticidi
dezinfekcijska sredstva
Sredstva za dezinfekciju
proizvodnja deratizacijskih lepila

Društvo za ekološku i sanitarnu zaštitu VISAN d.o.o. osnovano je 21.05.1990. Naše delatnosti:

- Proizvodnja sredstava za deratizaciju i dezinsekciju
- Zaštita od ptica sa sopstvenom proizvodnjom elemenata
- Proizvodnja deratizacionih kutija usklađenih sa zahtevima HACCP standarda
- Zastupanje inostranih firmi pri distribuciji biocida

Zvod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju VISAN osnovan je 01.02.2004. u okviru društva za ekološku i sanitarnu zaštitu VISAN d.o.o.

ARHIFARM d.o.o.

Mesto: 
Address: 
10/10
Brendovi: 
Kategorije: 
DDD zaštita
dezinfekcija
deratizacija
dezinsekcija
čiščenje
dezinfekcijska sredstva
Sredstva za dezinfekciju
suzbijanje korova
fumigacija
klopke za glodare
korovi

Pri dezinfekciji primenjuju se provereno dobra hemijska dezinfekciona sredstva za određenu namenu. Uz pomoć preparata hlora i joda, kiselina, baza, soli teških metala, fenola i krezola, kvarternarnih amonijumovih jedinjenja, amfolitnih sapuna, vodonik peroksida, persirćetne kiseline ili drugo, sprovodi se uspešno profilaktička, tekuća i zaključna dezinfekcija raznih površina, predmeta i objekata.

ARHIFARM-ovi stručnjaci brinu da je dezinfekciono sredstvo:
-lako rastvorljivo u vodi, a rastvori što bistriji i sa što manje taloga

DDD Promet

Mesto: 
Brendovi: 
Kategorije: 
dezinfekcija
deratizacija
dezinsekcija

Preduzeće za proizvodnju, sanitarnu zaštitu, promet i usluge D.D.D. PROMET eksport-import doo iz Beograda, specijalizovano je za izvođenje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koje preko 20 godina sprovodi mere zdravstvene zaštite stanovništva iz svoje delatnosti.

Danas Preduzeće D.D.D. PROMET ima specijalizovan visokostručni i operativni kadar (20 radnika SSS, lekar specijalista-epidemiolog, agronom-inženjer zaštite bilja, doktor veterinarske medicine) kao i odgovarajuću opremu za obavljanje poslova, kako u mirnodopskim tako i u vanrednim prilikama.

Delco doo

Mesto: 
Address: 
Teodora Pavlovića 8
Brendovi: 
Kategorije: 
dezinfekcija
deratizacija
dezinsekcija
suzbijanje korova

PROIZVODNJA PREPARATA ZA DDD, VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI DDD, PROMET OTROVNIH MATERIJA

Usluge

* Deratizacija
* Dezinskecija
* Dezinfekcija
* Fumigacija
* Suzbijanje korova

Preduzeće »DELCO« D.O.O. osnovano 1997. godine u Novom Sadu registrovano je za proizvodnju, promet i usluge iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao preventivih mera zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Ekozaštita

Mesto: 
Address: 
Gandijeva 55A
Brendovi: 
Kategorije: 
dezinfekcija
deratizacija
dezinsekcija
Ekološka zaštita
ozelenjavanje

Danas je preduzeće potpuno opremljeno tehnički, što podrazumeva posedovanje kompletne opreme za izvođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i suzbijanja korova. U preduzeću rade stručni kadrovi sa stečenim visokim obrazovanjem iz obalsti veterinarskih nauka, medicine, sanitarne zaštite, tehnologije i zaštite bilja, kao i optimalan broj operativaca, običenih za vršenje poslova DDD. Poslovi knjigovodsva i pravni poslovi povereni su agenciji, odnosno advokatskoj kancelariji.

Agencija ISTREBLJIVAČ

Mesto: 
Address: 
Studentska 9.
Brendovi: 
Kategorije: 
čišćenje objekata
dezinfekcija
deratizacija
dezinsekcija
čiščenje
dezinfekcijska sredstva
Dezinficijensi
dezinfekcija u prehrambenoj industriji
dezinfekcijske usluge
usluge čišćenja
čišćenje cisterni
čišćenje industrijskih pogona
čišćenje ventilacionih sistema
sistemi za čišćenje
čišćenje stepeništa
profesionalno čišćenje
čišćenje poslovnih prostora
Agencija za čišćenje
čišćenje stanova
dezinfekcija klima sistema
čišćenje ventilacionih kanala
čišćenje i održavanje objekata
usluga čišćenja
čišćenje stambenih prostora

ISTREBLJIVAČ AGENCIJADezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
Opis

Agencija ISTREBLJIVAČ se bavi uslugama dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije stanova, kuća, poslovnih prostora i otvorenih površina. Uništavamo buba ruse, bubašvabe, mrave, stenice, ose, stršljenove, istrebljujemo pacove i miševe.

Deratizacija

EKO-SUB DDD Subotica

Mesto: 
Address: 
Ivangradska 2.
Brendovi: 
Kategorije: 
dezinfekcija
deratizacija
dezinsekcija
dezinfekcijske usluge

EkoSub
EkoSub je preduzeće specijalizovano za usluge iz domena dezinsekcije, deratizacije, dezinfekcije, fumigacije, zaštita od ptica i dezinfekcije vode u oblasti komunalne i veterinarske higijene kao i poslovnih prostora, zdrastvenih ustanova, obdaništa, stambenih prostorija i ostalih zatvorenih i otvorenih površina. Kadrovski i tehnički je osposobljena za najsloženije poslove u oblasti DDD uz primenu sredstava koji su odobreni u EU. Sve usluge izvodimo po principima HACCP i ISO standarda.

Beo-stan DDD

Mesto: 
Address: 
Kategorije: 
dezinfekcija
deratizacija
dezinsekcija

Beo san DDD - Dezinsekcija, Dezinfekcija, Deratizacija.

Poslove obavljamo na celoj teritoriji Republike Srbije. Stručnost kvalitet i efikasnost.
Garancija.
Izdajemo potvrde za sanitarnu i zdravstvenu inspekciju.
Vršimo ispitivanje namernica životinjskog i biljnog porekla

Subscribe to deratizacija