You are here

Specijalistička radiološka ordinacija

Displaying 1 - 5 of 5

SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA VUKOVIĆ S

Mesto: 
Address: 
JNA bb
Tel: 
025/444-994
Fax: 
066 444 994
Slike: 

,,,,,,,,,,,,

Brendovi: 
Kategorije: 
poliklinika
Radiologia
Mamografija
zdravstvo
Zdravstvena ustanova
usluge
dijagnostika
Lekarska ordinacija
specijalistički pregledi
specijalistička ordinacija
Zdravstvena ustanova Srbija
magnetna rezonanca
Specijalistička radiološka ordinacija
pregled centralnog nervnog sistema
pregled aksijalnog skeleta
pregled mekih tkiva glave i vrata
pregled toraksa
ortopedski pregledi
pregled karlice
magnetna rezonanca Sombor
magnetna rezonanca Vojvodina
MR
MRI
MRI Sombor
MRI Vojvodina
dijagnoza
pregled
poliklinike

Specijalistička radiološka ordinacija za dijagnostiku magnetnom rezonancom Vuković S Sombor

Specijalistička ordinacija je opremljena modernim aparatom za dijagnostiku magnetnom rezonancom koji uz upotrebu savremenih protokola pregleda omogućava kvalitetnu dijagnostiku, uz prikaz najfinijih anatomskih struktura i detalja.


Magnetna rezonanca je savremena dijagnostička metoda, koja omogućava jasan prikaz unutrašnjosti organizma dobijanjem snimaka nastalih dejstvom radio-talasa unutar snažnog magnetnog polja.

MAG-MEDICA - Specijalistička radiološka ordinacija za magnetnu rezonancu

Mesto: 
Address: 
Futoška 107
Tel: 
021/494-144
Fax: 
021/472-9970
Brendovi: 
Kategorije: 
Zdravstvena ustanova
Zdravstvena ustanova Srbija
magnetna rezonanca
Specijalistička radiološka ordinacija

O NAMA
Specijalistička radiološka ordinacija MAG-MEDICA je ordinacija koja je specijalizovana za snimanje pacijenata magnetnom rezonancom. Poseduje najnoviji aparat za snimanje magnetnom rezonancom, SIEMENS AVANTO 1.5 T. Naš najnoviji MR sistem omogućuje kompleksna MR snimanja od glave do pete...
Detaljnije
APARAT

RADIOLOŠKA ORDINACIJA RADIUS

Mesto: 
Address: 
Patrijarha Dimitrija 36, Rakovica
Tel: 
011/3561-569
Fax: 
011/3056-546
Kategorije: 
Radiologia
Zdravstvena ustanova
Zdravstvena ustanova Srbija
Specijalistička radiološka ordinacija

Radiološka ordinacija je registrovana za obavljanje:
- specijalističkih radioloških pregleda
- ambulantnih terapijskih i dijagnostičkih procedura iz oblasti radiologije.
U specijalističkoj radiološkoj ordinaciji RADIUS Svetozarević Vam je obezbeđen:
- visok nivo profesionalnosti i kvaliteta usluge
- tretman eminentnih stručnjaka iz oblasti radiologije – interventne radiologije i ortovoltažne radioterapije
- dostupnost dijagnostičko-terapijskih procedura isključivo u skladu sa Vašim potrebama i raspoloživim vremenom.

DR DODIĆ - RADIOLOŠKA ORDINACIJA

Mesto: 
Brendovi: 
Kategorije: 
Radiologia
Zdravstvena ustanova
Lekarska ordinacija
Zdravstvena ustanova Srbija
Specijalistička radiološka ordinacija

U ordinaciji mogu da se obave RTG pregledi, dijagnostički ultrazvučni pregledi, color doppler, mamografija, merenje koštane gustine - ostodenzitometrija.

Dijagnostički centar Eurodijagnostika

Mesto: 
Address: 
Čingrijina 16
Tel: 
011 382-2272
Brendovi: 
Kategorije: 
Radiologia
dijagnostika
rentgen dijagnostika
Specijalistička radiološka ordinacija

Naš centar za radiološku dijagnostiku objedinjuje sve savremene metode radioloških pregleda: magnetnu rezonancu,multislajsni skener(CT), rentgen, mamografiju, ultrazvučne i kolor dopler preglede.
Stručni tim čine lekari koji u svojim oblastima poseduju izuzetno znanje i višedecenijsko iskustvo.

Pregledi se obavljaju bez čekanja, a nalazi se dobijaju odmah.

Subscribe to Specijalistička radiološka ordinacija