You are here

MARKING doo

Mesto: 
Brendovi: 

Proizvodno prometno preduzeće MARKING d.o.o. iz Užica osnovano je 1992. godine kao porodična firma u oblasti zanatske delatnosti, završnih radova u građevinarstvu.

Proizvodnja tehničkog aluminijum-sulfata u preduzeću MARKING organizovana je i počela sa radom 1996. god. Početni proizvodni kapacitet bio je 8 tona aluminijum-sulfata dnevno.

Uporedo sa uspešnim prodorom na tržište, došlo je do kvalitativne i kvantitativne popune kadrovskim i tehničkim resursima, tako da danas MARKING predstavlja vodećeg proizvođača aluminijum-sulfata u Srbiji sa kapacitetom proizvodnje od 42 tone dnevno.

Primenom aluminijum-sulfata kod naših potrošača u Srbiji, Sloveniji, Makedoniji i Grčkoj, kvalitetom obezbeđujemo stabilnu tržišnu poziciju. Reklamacije na proizvod u prethodnih 10 godina nismo imali.

Stalnim korišćenjem aluminijum-sulfata preduzeća MARKING obezbeđene su prednosti korisnika kroz:

- dobru rastvorljiivost
- trajno smanjenje potrošnje za 10%
- duži vek procesne opreme
- čuvanje na otvorenom prostoru
- maksimalnu ekološku zaštitu