You are here

NSEKOING

Mesto: 
Address: 
Branislava Nušića br 14/1
Brendovi: 

Zaštita zdravlja i bezbednost na radu
Zaštita životne sredine
Zaštita od požara


Inženjering:

Osposobljeni smo i kompetentni da vam pružimo inženjering usluge irade:
- dokumentacije u cilju ispunjenja zahteva za pribavljanje integrisane IPPC dozvole (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja životne sredine)
- Studije procene uticaja na životnu sredinu
- Studije procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
- Politike prevencije od udesa
- Procene opasnosti od hemijskog udesa (Izveštaj o bezbednosti od hemijskog udesa)
- Plan zaštite od udesa
- Planovi upravljanja otpadom
- Plan energetske efikasnosti
- Procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini
- Glavni projekat zaštite od požara
- Plana zaštite od požara.
- kao i drugih normativnih akata iz oblasti preventivnog inženjerstva.

Zaštita zdravlja i bezbednost na radu
Zaštita životne sredine
Zaštita od požara