You are here

WINIA

Mesto: 

Štamparija WINIA, pored sopstvenih proizvoda radi i usluge štampe po zahtevima kupca:

-štampa knjiga
-brošura
-kataloga, fascikli
-postera, plakata
-kalendara, rokovnika
-ambalaže i svih materijala za pakovanje
-etiketa, deklaracija i nalepnica
-kao i ostalog reklamnog materijala

Štamparija u svom sastavu ima proizvodne kapacitete na dve lokacije:

1.Glavni proizvodni pogon u selu Ježevica na 10km od centra Čačka, ispod obronka planine Jelice.

2.Knjigoveznicu u Čačku

Proizvodni pogoni su opremljeni mašinskim parkom zavidnih tehničko tehnoloških karakteristika, uglavnom pouzdanih stranih proizvođača.

Kvalitet proizvoda potvrđuju korisnici i referenc liste kupaca naših proizvoda, tj. preko 600 malprodajnih i veleprodajnih proizvoda.