You are here

Kontakt

NovaMedia d.o.o.

Adresa: 24000 Subotica, Nikole Kujundžića u. 6. ulaz IV stan 6.
Broj centrale: 381-24-533-837
Korisnički servis:+381-24-415-0061 - 415-0070
Faks: 381-24-533-837
PIB: 105384106
E-mail: info@novamedia.rs
Web: www.novamedia.rs
www.serbiainfo.eu
www.szerbiainfo.hu
www.linkcentar.co.rs
www.kompanije.co.rs
www.preduzeca.rs

Web dizajn, web dizajn Subotica, izrada web sajta, izrada web sajta Subotica, izrada sajtova Subotica, web sajtovi Subotica, internet prezentacija Subotica, baza podataka firme, preduzeca u Srbiji, kompnaije u Srbiji, firme u Srbiji,internet marketing, baza podataka firme,internetmarketing, optimalizacija za pretraživač, marketing, onlajn marketing, SEO